TA KONTAKT

Grindar och automatik

Portar för varje ändamål.

Tillgängliga porttyper inkluderar gångjärnsport, skjutport, vridport och snabbfällningsport. Vi levererar portarna färdiga för installation.

Alla portar kan kombineras med vilken stängseltyp som helst. Portarnas användning kan vara antingen manuell eller automatisk. Läs mer om portarnas automation och tillhörande accesskontroll längst ner på sidan.

Automation

Alla våra portar kan levereras antingen manuellt eller automatiskt. Porten kan installeras för fjärrstyrning via fjärrkontroll, telefon, kod, nyckel eller tag. Automatiska portar kan även öppnas manuellt, till exempel vid strömavbrott.

Alla våra portalternativ kan anslutas till accesskontrollsystem.

Presentkort som använts för ditt inköp.